Specijalni alati za savijanje

Specijalni alati za savijanje izrađuju se na temelju predložene skice, predloženih uzorka, odnosno drugih prijedloga. Prije isporuke kupcu specijalni se alati testiraju – preporučljivo je, da kupac pošalje uzorak materiala, u koliko se radi o specifičnom materijalu.

Treba uzeti u obzir, da bi vrijeme izrade te isporuke moglo biti duže, ovisno o složenosti alata.


primjer specijalnog alata

primjer specijalnog alata